Ufìtziu de Limba Sarda Arresi

Ufìtziu de Limba Sarda Arresi

Sportellista: Dot.ra Annalisa Caboni

Dies: Cenabara

Oràriu: 15:30 - 20:30

Tel. 389-0191709

E-mail: cultura.sarda2020@gmail.com

Sea de traballu:
Comuna de Arresi (SU)
Scola bècia, bia Cagliari, 15

S'ufìtziu est trabbalende dae domo