Arresi: Graduatòria provisòria de is ammìtidos e de is esclùdidos a leare is cuntributos a favore de is atividades econòmicas fertas da is restritziones adotadas pro su cuntenimentu de s’apretu Covid 19

Arresi: Graduatòria provisòria de is ammìtidos e de is esclùdidos a leare is cuntributos a favore de is atividades econòmicas fertas da is restritziones adotadas pro su cuntenimentu de s'apretu Covid 19

Si comunicat chi cun determinatzione de su Responsàbile de s'Àrea Amministrativa n.14 de su 26 de Freàrgiu 2021 est istada aprovada sa graduatòria provisòria de is ammìtidos e de is chi non sunt istados ammìtidos a is cuntributos a favore de is atividades econòmicas fertas da is restritziones adotadas pro su cuntenimentu de s'apretu Covid 19.